انرژي هسته ای

ازبوشهرحادثه رفتم

تا تعلیق انرژی این همه درد

من دردنیا تنهامانده ام

باهزینه های گزافی که برای عشقهایم به در و دیواراین دربدری باید بپردازم

/ 5 نظر / 10 بازدید
ساهاک

و من بوشهر را خوب می فهم ام . انگار بوشهر زیر پوست من نفس می کشد .

ناهيد سرشگی

هميشه اين طور ی بوده کاري نمی شه کرد همه چيز همان می شود که بايد باشد و اين چيز ها شاعرانگی تور را پر رنگ تر می کند

ناهيد سرشگی

زيبای من در به دری ؟؟؟؟؟؟//// سال های بود که من در مدت يک سال سه يا چهار بار خانه عوض می کردم . و بعضی از سال هايم را با دوساک و يک کيف دستی هر دوهفته از اين شهر به ان شهر بودم . زندگی شوخی بيمزه يست .و من باید تا آخر این شوخی ببیمزه کم نیاریم تو برای من همیشه منبع انرژی بودی