تولدت مبارک

صبح با حال بدی از خواب بیدار شدم . نمی دانم چرا تمام انگیزه های بلند شدن از رختخواب را از دست داده بودم. نا امیدی ناخوشایندی که از مرور تمام مشکلاتی که می تواند به سادگی از یک زندگی قابل قبول محرومم کند را در فاصله خواب و بیداری  مرور کرده بودم. ارنواز کمی آنطرفتر در خواب عمیقی بود. لابد داشت خواب آرزوهایش را می دید. چاره ای نداشتم باید از جا بلند می شدم یاد محتوای پاور پوینتی افتادم که نسترن چند وقت پیش برایم فرستاده بود: "امروز روز جدیدی است و در آغاز روز تو حق انتخاب بین دو گزینه را داری: روزی خوب باشد یا روزی بد !" با تلاشی تنبلانه سعی می کنم که امروز روز خوبی باید باشد.اما انگیزه ها دور تر از دشمنی ها ایستاده است. بدیها نزدیکترند و تنبلی ناامیدانه خیلی راحت تر در ذهن من جولان می دهد تا چشم انداز زیبایی از خوبی که حالا حتی نشانی اش هم کم رنگ شده است.بلند می شوم و برای درست کردن چایی به اشپزخانه می روم.فکر می کنم چه کارهای زیادی باید امروز انجام دهم .فکر می کنم که هیچ کار امیدوار کننده ای بین آنها نیست. فکر می کنم چند روز دیگر باید جابجا شوم.پرده را کنار می زنم و به کوچه نگاه می کنم روز خوب کمی دورتر از خانه  ایستاده و با لبخندی  تمسخر آمیز به من نگاه می کند.احساس می کنم آماده است تا از سر کوچه بدود و در پیچ خیابان خودش را گم کند..احساس تنهایی می کنم.به غیر از کاج بلند خانه همسایه که فکر کنم بیشتر با من دوست است تا ساکنان  ناشناس 16 واحدی که هر روز از کنارش می روند و می ایند و متوجه نمی شوند که شاخه جدیدی پرورانده است.فکر می کنم اگر از این کوچه جابجا شوم فقط هم او دلش برایم تنگ می شود و ساکنان ناشناس این هزار واحد کوچه حتی نمی فهمند کسی اینجا بود. کسی از اینجا رفت.

صدای زنگ تلفن را می شنوم.و صدای تو ، خوبی نزدیکتر است.

وقتی تمام سالهایی که آشنای تو شده ام را مرور می کنم همیشه همین بوده است. صدای تو شروع خیلی از روز های خوبی بوده است که به نظر خوب نمی‌آمدند.عجیب است که گذشت این همه روزهای خالی  از هیجان و پر ازنداشتن و اضطراب؛ در احساس این انتخاب تغییری نداده. یادم می اید دیروز روز تولدت بوده .روز تازه ای که خودت هستی. انتخاب خوب سال های پر از افت و خیز آشنایی ما با دنیا!  به کاج همسایه چشمکی می زنم و می فهمم  اولین کار امروزم همین است. برایت بنویسم چقدردر غریب ماندگی این روزها، صدای تو آشناست و تاکید دوباره ؛ تولدت مبارک

/ 1 نظر / 17 بازدید
ایلیاد

خیلی ممنون[خجالت] ولی تولد من که امروز نیست[خنثی] من که اصلا اردیبهشتی نیستم[نگران]