همه چيز به لحن صداي تو بسته است
صدايم كن
سكوت تو دريا را مي خواباند
خواب هاي مرا تعطيل می كند
و نمي فهمم آفتاب از دامن كدام كلمه بايد بالا بيايد
/ 0 نظر / 2 بازدید