نه به خاطرآفتاب

نه به خاطر دست هایی که به زندگی ام بخشیدی نمی مانم

تو که کوچ می کنی از نخواندن هر پرنده ای

به امید کدام باران بهار بمانم

قوز هم که کرده باشم صاف می روم

خمیده هم که بمیرم راست دفنم می کنند

/ 4 نظر / 9 بازدید
کرگدن

مرگ تمام معادله ها را مجهول می کند وما آنقدر زود می میریم.

ایلیاد

به امید تمام بارانهای بهاری که در پیش روداری[گل]

ایلیاد

من تا امروزاین متنت رو نمیدیدم