كرم شب تاب از پروانه اش پرسيد : زندگي چه رنگي است ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 پروانه پاسخي نداد. پرواز كرد . كرم شب تاب دانست .

/ 0 نظر / 3 بازدید