برای ۲۵ سالگی ناديا انجمن

خاكسترم بوي حرف هاي تازه نمي دهد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آتش خاموش آبادي

كورسوي خنده هاي تو نبود

چشم از تمام اين داستان

دست از ترانه مي كشم

 وقتي سكوت آسمان صبورانه دربدرم مي كند

جايي نمانده است كه ببارم

زمين من

از جغرافيا ي اين دلبستگي ها خط خورده است

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید