فكر كنم تقدير ي كه بعد از خلع آدم از مقامي كه داشته نسبت به او صورت مي گيرد خيلي باب طبع تر از بقيه ي تقدير كردن هاست . چون آدم مطمئن است كه خودش را تقدير كرده اند نه صندلي مقامي اش را


 

/ 1 نظر / 3 بازدید
ايران سهراب

بوسه صادقانه مرا بر پیشانی ات بپذیر تا من به یقین برسم كه تو وجود داری، دروغ نیستی! فریب نیستی! من در میان دریایی ایستاده ام و شن های ریز طلایی ساحل را درون دستانم گرفته ام. ببین چگونه از لای انگشتان مرتعش و فشرده ام می لغزند و به دریا فرو می ریزند! مشت هایم را سخت تر می فشارم تا شاید بتوانم شن ها را درون دستانم نگاه دارم. اما افسوس كه هر چه سخت تر می فشارم، شن ها به سرعت و پوزخند زنان از لای انگشتانم فرو می ریزند و من اشكی چند از دیدگان فرو می ریزم! به سايت من هم سر بزن . خوشحال ميشم نظرت رو در مورد سايتم بدونم ...