همسايه بهار كه مي شوي نا چاري جوانه بزني !

/ 6 نظر / 2 بازدید
آهو

حرفت خيلي به دلم نشست. موفق باشي

mikh

با با جوانه!

ايران

.. منتظر شکوفه ها هستم

همسايه

بوي جوانه ها بهار را زنده ميكند

میخ

عليک سلام هم ستاره! چه حال؟

رهگذر غریب

سلام خوبی؟ چه جالب بود!!! نمی دونم شايد!!! اما !!!