رفیق ها همه قدیمی اند.حتی اگر تازه نباشند.حتی اگر تازه شناخته باشی.هی رفیق قدیمی

خاطره این شب ها را کنار سفر گم نکنی 

/ 4 نظر / 2 بازدید
ایلیاد

اینم یه رفیق قدیمی که پاک از یاد رفته[گریه]

کرگدن

کنار سفر خواب تو چشم هام را گرم می کند تا آن خاطره بدوی در نشر نقره. تا قدم هایی که به " عصر جدید" ختم می شدند. تا چادر گل گلی تو در خوابگاه میرزای شیرازی. تا خودت و لبخندی که بی واهمه در تمام خوابم ریشه دوانده. سلام! خواهر بدوی