مرز ميان زند ه ها و مرده ها در ذهنم به هم ريخته دوباره برگشته ام به همان نقطه اي كه انگار مرده ها زنده تر هستند
/ 2 نظر / 3 بازدید
یخ زده

مرده های اين دنيا بیشتر از اون دنیا شده! ولی هوای اون وريارو بيشتر دارن.

افشین

فکر کنم ذهنت احتياج به فرمت داشته باشد!!