با اینکه اوضاع بیرون زیاد بهتر نیست اما اوضاع درون کمی بهتر است همین که سعی کنی اصلا سراغ خبرگزاری ها و اخبار بیرون نروی کلی اعصابت آسوده می شود و می توانی بی خیال همه چیز فکر کنی به اینکه چه بی سبب خوشبختی و لبخند بزنی و کلی خودت را ارایش کنی و اما نتوانی از در خانه پایت را بیرون بگذاری و بعد45.gif

چقدر متاسف شدم از اینکه آقای بوترابی را دستگیر کرده اند 07.gif

/ 3 نظر / 6 بازدید
ايلياد

آقای بوترابی رو به چه جرمی گرفتن؟

[بغل][نیشخند][چشمک][ناراحت][لبخند][سوال][قلب][خجالت][زبان][ماچ][تعجب][عصبانی][عینک][شیطان][گریه][قهر][سبز][خداحافظ][قهقهه][خنده][هورا][دست][گل][شوخی][تایید][زبان]