ماه را دور مي زنيم تا <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 و افسانه هاي كوتاه شده را سر مي كشيم تا

 دستان تو پنج خاطره مي بندد لابلاي زاويه ها تا

به كمال مي رسيم آنگاه تا

دور ديگرمان

دوره ي ديگر  تمام شد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید