هر وقت فکر می کنم دیگه از این بدتر نمیشه یک اتفاقی می افته که میبینم چرا بدتر می شه . اما هیچ چیز از شکسته شدن اعتماد یک انسان بدتر نیست . بد و آزار دهنده

/ 0 نظر / 4 بازدید