خبر : شهرداري  سي هزار قبر مجاني در اختيار مردگان محترم قرار مي دهد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تفسير خبر:  بشتابيد! از خرس مو كندن اخذ است. هيچوقت شرايط اينقدر براي مردن خوب نبوده است

بيت : به مال مفت رسيدي شهيد كن خود را          كه اين معامله دير اتفاق مي افتد

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
شیرین

اينجور که معلومه بميريم سنگين تريم ... اونجوری يه خونه ای داريم ...