هيچ اجباري در كار نيست . نه براي مردن من از واهمه ي دستهايي كه ناديدني دارند خفه ام مي كنند . نه براي تو در سرزنش نامرادي روزهايي كه گذشته اند . در واقع همه ي ما رسولان سر به گريبان همه ي نبايد ها بوده ايم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید