روز است یا شب است هرچه هست پاک نیست

پاکیزگی چراغ نیمه روشنی بود که سوخت تمام شد و خاموشی سزای ماست

برای ان همه شاخه روشنی که در گذرگاه باد به حراج حادثه گذاشتیم

/ 4 نظر / 7 بازدید
عاطفه

روز است یا شب است هرچه هست پاک نیست زیبا بود[لبخند]

!

بهتراست زور نزنیم برای شعر گفتن!

مهدی

روز یا شب نه ای دوست غروبی ابدی است با عبور دو کبوتر در باد.

ایلیاد

[گل]