حتی یک نفر هم که بتواند در دلش دوست داشتن را زنده نگه دارد نفرت شکست می خورد

/ 6 نظر / 2 بازدید
سجاد

من ماهی قرمز کوچکی را می شناسم در تنگی کوچک در طاقچه خانه ای قدیمی که پنجره ای رو به دریا دارد و می بینم که هر روز با طلوع افتاب چشمانش را به دریا می دوزد و تا غروب ارزوهایش را به وسعت دریا نقاشی می کند و چون باران به قاب پنجره می خورد از شوق می گرید

بهار

موافقم خوب گفتی پيشم بيا

مرد تنهای شب

salam . webloge khoobi darin. khoshhal misham age be webloge ma ham sar bezanid o doostanetoon ro ke ahle sheran(khodeshooon sher migan) be ma moarrefi konid. merccccc

ايلياد

مثل اينکه تا بحال واژه عشق و نفرت به گوشت نخورده.