خواب هاي اين روزها تعبير بدي دارند . اينكه شايد تو آنكه مي خواستم نبوده اي . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اينكه آدم ها مثل سنگواره هاي هزار ساله لايه لايه در پوشش هايي پيچيده شده اند كه هر كدام مخصوص يك روز است . اين كه يك لايه بودن تو چقدر آسيب پذيرت مي كند در برابر تهاجم اين همه درندگي ناگزير . اينكه زندگي جاي بلاتكليفي قرار گرفته كه نه بالاست نه پايين و اينكه بايد حساب ويژه اي براي اين روزها  باز كرد . خواب است ديگر مي داني؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید