رسول عليه السلام گفت.
روزگاری آيد بر مردمان/ که مرد دين سلامت نيابد /مگر که گريزد از جايی به جايی و از کوهی به کوهی و از سوراخی به سوراخی/
چون روباهی که خويش را از خلق مي دزدد.
گفتند يا رسول الله اين کی باشد/ گفت چون معيشت بی معصيت بدست نتوان آورد. /آنگاه عزب بودن حلال شود.

/ 12 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ايلياد

اگه کسی معيشت بی معصيت کسب کنه تکليفش چيه ميتونه چند تا همسر اختيار کنه البته منظورم اصلاْ به خودم نبود

ايلياد

ضمناْ اول شدن دروبلاگ شما اونقدر هام که فکر ميکنيد آسون نيست. بايد هفته ها انتظار کشيد مدام چک کرد درست در لحظه ای که نا اميد شدی ييهو يه پست جديد

ايلياد

يکی آب اين تنگ رو عوض کنه طفلکی ماهيه داره خفه ميشه

ايلياد

من الان دارم همزمان واسه سه تا مجله داستان مينويسم ولی بازم اينقد تنبلی نميکنم

ايلياد

ضمناْ ديدی اول شدن چقدر سخته

ايلياد

خدا رو شکر کارگاه شعر نداری وگرنه هر روز شاگردا بايد ساعتها پشت در ميموندن بعد هم دست خالی ميرفتن خونه