فرق زيادي هست ميان آنچه مي شنوم آنچه مي بينم و آنچه هست. معماي پيچيده اي كه نياز بشر امروز به گذران صرف زندگي بوجودش آورده و مثل خيلي اختراعات ديگرش لابلاي چرخ دنده هايش دارد له مي شود

/ 0 نظر / 2 بازدید