آن سوتر از زمین چشم افتاب است

جهان من کجا جا مانده در توهم اشیاء

کدام ناله به تاریک روشن طلوع خط انداخته با هیبتی افسانه ای

زمین من کجاست زمین  خاک  و مادری که پیش از تمام این هیاهو ها مرده است

خاک افتاب و خشکی بی پروای نبودن

زمین من کجاست؟

/ 24 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ايلياد

در سرما و تاريکی راه را گم کرده ای هدف نا معلوم است ولی زمينت در گوشه قلبت تا ابد در امان خواهد بود.

ايلياد

زمين تو محصور بين قلب تو و قلب کسانی ست که دوستشان داری

ايلياد

حريم زمين تو به وسعت قلبت خواهد بود

رضا

سلام....هنوز هم خواندنی .....

ايلياد

خدائيش بايد اعتراف کنی که کولاک کردم زود باش اعتراف کن تا حالا شاگرد به اين با استعدادی داشتی الان که متنامو خوندم خودم حال کردم ببين بقيه چه ميکشن

ايلياد

يه کاری واسم بکن متنم رو اديتش کن و يه متن خوب ازش در بيار باور کن فی البداهه و بدون هيچ فکری يا فرصتی نوشتمش درست در همون لحظه کامنت گذاشتن و حتی بدون چک نويس دقيقاْ چيزهائی بود که يکباره به مغزم هجوم آوردن و منهم بدون فکر و تامل ريختمشون بيرون

ايلياد

مطمئناْ آينده روشني در انتظارم خواهد بود از حالا يه امضای يادگاری بهت ميدم شايد بعداْ موفق نشدی ازم امضا بگيری

ايلياد

بعضی وقتها از داشتن شاگردی به اين با استعدادی و خوبی بهت حسوديم ميشه

ناهيد سرشگی

سلام عزيزترين هنر مند خانه ای ندارد دنيا خانه ی او ست

مهدی

آنکه امروز خانه ای ندارد هیچ گاه خانه ای نخواهد داشت