تشريح كرده ام خود را <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با شجاعتي مثال زدني

رو كه برگرداني

آفتاب غروب كرده است

آبي به صورتم ميزنم

رويا دور بنشيند

سرم سلامت

تر  است

قطره قطره مي چكم از لب هاي صبح

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
میخ

سلام! افتخاري بده و کامنتکی بگذار.

میخ

سرت سلامت و طبعت روان!