دلتنگي ها مثل همند چه براي از دست دادن سرمايه ات در يك حراج ورشكسته چه براي از دست رفتن عزيزي كه هيچوقت ندانسته است . آدم ها براي هر چه كه باشد با يك احساس يكسان رنج مي كشند .

/ 1 نظر / 2 بازدید
پدرام

سلام..هميشه اين گونه بوده است : وقتي از هر روزي بيشتر به او نياز داري ، وقتي هنوز پيراهن خوشبختي را کا ملا بر تن نکرده اي ، وقتي هنوز ترانه هاي عاشقي را تا آخر با او نخوانده اي ناباورانه او را در کنارت نمي بيني ، فکر مي کردي دست در دست او خنده کنان به آن سوي نرده هاي آسمان خواهي رفت تا صورتت را پر از بوسه و نور کند . ..متنهای زيبا مينويسی به منم سر بزن