دنيای ديوانه ديوانه ديوانه

آدم های عجیب، زندگی های عجیب تر،خنده دارتر ازهمه تعجبی که از دیدن این ها در چهره مان نقش می بندد

دنیا شکل مسخره ای به خودش گرفته است .خوب است خدا هست که گاهی از سر لطف و مهربانی نگاهی به این بندگان درمانده بیاندازد .آهی از سر دلسوزی بکشد و با خودش بگوید چه خوب شد مرگ را هم آفریدم

/ 3 نظر / 3 بازدید
مهدی

هی می آیم هی می روم و تو نیستی