در دسته بندی هیچ دسته ای جا نشدم

جا ماندم از دسته بندی زندگی

تنها مثل روزهای ابتدای بشر

اگرچه میان بهشت

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهدی

خوشحال شدم از دیدن دوباره نوشتنت،خوشحال که جزء دسته کورها نیستم.

ايران

رندی ديدم نشسته بر خنگ زمين/ نه کفر نه اسلام نه دنيا و نه دين/ نه حق نه حقيقت نه طريقت نه يقين/ در هردو جهان کرا بود زهره ی اين