در تصاوير حكاكي شده بر سنگهاي تخت جمشيد هيچكس عصباني نيست. هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نميبينيد. هيچكس سر افكنده و شكست خورده نيست .هيچ قومي بر قوم ديگر برتر نيست و هيچ تصوير خشني در آن وجود ندارد . از افتخارهاي ايرانيان اين است كه هيچگاه برده داري در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده شده بر سنگهاي تخت جمشيد حتي يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد ،  براي ايرانيان تا يادمون بمونه چي بوديم وامروز چي هستيم!
 ملت هاي كهن بايد از تاريخ خود شرم كنند، كاري كه امروز مي كنيم تاريخ فردايمان مي شود... و ما امروز چه مي كنيم؟

/ 3 نظر / 7 بازدید
کرگدن

انحطاط، فرایندی که تمدن ها را در می نوردد. یک اصل در فیزیک داریم به نام آنتروپی . بنا به این اصل همه چیز رو به تلاشی دارد . انحطاط، خواهرم! تمدن ایرانی در سراشیب از هم پاشیدن است. به قول خدای محمد: والعصر . ان الانسان لفی خسر....

بهار

هیچی . . . هیچ کاری نمی کنیم !

امير آرام

تو بگو با چه اميدي چشم به راه تو بمونم وقتي كه از ته چشمات ته قصه رو مي خونم