به یاد محمد ایوبی

ماندن

هرگز آرزوی من نبود

آمده بودم این کلمات را بچینم 

 کنار طاقچه اتاق تو

چند شاحه گل کاغذی بکارم 

میان باغچه خانه

که آفتاب هدر نرود

بروم

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
سحر

صحنه پیوسته بجاست خرم ان نغمه که مردم بسپارند به یاد